Thursday, 14 April 2011

Kadak dadpanache...
Sobatche te...kshan.
Kahihi bolu naye....
nahitar ghusmatnare agatik man.
Abol shantate.....
Yete ekdach ti lehar.
Sagale niyam todte.....
Akkha baichain hoto prahar.

Pages