Monday, 21 May 2012

जाळं


सुटतच नाहीत प्रश्न काही,
नुसतं विचारांचं जाळं वाढतं.
आपला मन आपल्याच नकळत,
भर गर्दीतलं पाऊल काढतं.

Pages