Wednesday, 4 May 2011

हक्क...


कोण म्हणतो आपल्याला...आपली वाटणाऱ्या व्यक्तीवर..
आपला पूर्ण हक्क असतो?
तो तितका गाजवू द्यायचा कि नाही...
हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असतो.हाती म्हणे आयुष्याची,
रेषा असते आखलेली...अन...
थकताच लाख उपायाअंती,
नशिबावर ती लादलेली.

Pages