Wednesday, 4 May 2011
हाती म्हणे आयुष्याची,
रेषा असते आखलेली...अन...
थकताच लाख उपायाअंती,
नशिबावर ती लादलेली.

No comments:

Post a comment

Pages