Saturday, 30 April 2011
धुंद म्हणजे काय असते हे..
ती उतरल्यावर कळली मला.
माझीच सावली अशी....
हूल देत देत छळंली मला.

No comments:

Post a comment

Pages