Thursday, 2 May 2013

असे किती बोलायचे
शब्दात आले नाही
भावना आणि शब्दांचा
हा खेळ नवा नाही

कविता आणि कागद
हे समीकरण लावू नका
अश्या मनातल्या भावनांवर
अत्याचार करू नका

ते बरसतील शब्दातून
नाहीतर खोल हृदयातच राहतीलल बरे
काही शब्द आणि भावनांचे असते
मुक्कामाचे स्थान वेगळे

म्हणून म्हणते काही कविता
कागदावर उतरतात
आणि काही नुसत्या खोल आत
एकमेकांशी बोलतात
योगा  योगाच्या  गोष्टी देखिल,
नियातिलिखित  असतात म्हणे.
आपण त्याला स्वीकारतो नाहीतर,
काढत बसतो त्यात उणे -दुणे .

मला एक घरं हवंये

मला एक घरं  हवंये..
फक्त स्वताच्या मर्जीने राहण्यासाठी.
आणि एक कोरं  मन..
हवं असलेलं  कोरण्यासाठी.

एक प्रेमळ हृदय.. 
फक्त  मला जपण्यासाठी.
नको गैरसमजही..
फक्त माझ्या भावना जपण्यासाठी.

चुका नको काढायला..
अलगद झेलावं फुलाप्रमाणे.
रिमझिम पावसात हवं तेव्हा..
नाचून घ्यावं लहान मुलाप्रमाणे.

देवाप्रमाणे नको  कुणी.. 
देवच हवा आहे मला. 
कारण हे सगळे गुण.. 
असतात कुठे प्रत्येक जीवात ?

मग… मग मला मीच  हवी आहे बहुदा..
स्वतावर प्रेम करणारी,जपणारी,नाचणारी ,
टिवल्या-बावल्या आणि निराशाही 
पक्ष्याप्रमाणे अलगद झटकणारी..
 हो तीच.. 

Pages