Tuesday, 4 October 2011


आता उरल्या आठवणींचा,
एक एक क्षण आठवायचा.
आणि येणाऱ्या क्षणाला....
समाधान म्हणून जोडायचा.
Here i am completing 200 posts on my blog.Hopefully i will continue and keep meeting u through my words....:)
माग माग मागितल्याने...
प्रेम काही मिळत नाही.
हेही तितकच खरयं..कि..
त्यावाचून आयुष्य काही अडत नाही.

Pages