Tuesday, 4 October 2011

आता उरल्या आठवणींचा,
एक एक क्षण आठवायचा.
आणि येणाऱ्या क्षणाला....
समाधान म्हणून जोडायचा.

No comments:

Post a comment

Pages