Sunday, 20 December 2009

दारं

प्रत्येक घराला दारं असतात.
तशी प्रत्येक मनालाही असतातच.
पण प्रत्येक घराची दारं
उघडी नसतात सताड
सगळ्यांसाठी किवा कुणासाठी तरी .
तसंच मनाची दारही नसतात उघडी
सगळ्यांसाठी किवा कुणासाठी तरी .
दोघांत बरचं साम्य आहे आणी भेदही
कुणाला आत घ्यायचं नसेल
तर घराची दारं लावता येतात
पण मनाच्या दाराचं तसं नाही
ती लावता येत नाही प्रयत्नपुर्वकही.
मनाची सारी दारं उघडी असतात खरं तर.
पण सोंग असतं ते लावलेल्याच.
घराच्या दारांना जखमा नसतात कुठेही.
फक्त पडतात तडे आणी ते चिन्ह असतं..
दारं जुनी झाल्याचं नाहीतर लाकूड खराब असल्याचं.
पण मनाच्या दारांना जखमा असतात खूप...
त्या दिसत नसतात कुणालाही.
ज्याची त्यालाच माहिती असतात..
प्रत्येक दाराच्या कहाण्या आणी इतिहास वेगळे असतात.तसे मनाचेहि.मनाचे अस्तित्व संपते मृत्यू झाल्यावर.पण दाराचे अस्तित्व मिटत नाही,निर्जीव असल्याने ते टिकते.
इतके असले तरी दारं असते छोटेच अन मन असते मोठे.कारण दाराला नसतात स्वप्नं,धेय्य आणी संकटाचे आयुश्य.
मनाला सारे असते.
मन जिंकून आणते सारे,
कितीही खचले तरीही.त्याच्या कार्यशक्ती आणि जिद्दीने.
आणि मग शेवटी विजय होतो मनाच्या दारांचा,
जो असतो ठरलेला.
कारण घराच्या दाराचे शरीर जळल्यावर..
उरते फक्त राख.
पण मन कितीही खचल...तरीही उरते त्याचे अस्तित्व शेवटपर्यंत.

मन दाटलं तेव्हा....

मन दाटलं,
तेव्हा आभाळही दाटलं होतं.
काही विचार करण्याआधी,
अंगण ओलं झाला होतं.

क्षणात पसरला गारवा,
म्हणून आतून बाहेर गेली,
निसर्ग होतं बहरलेला ,
मळभ थोडी दूर झाली.

हा निसर्ग कृपा करतो,
आणी तोच करतो नाश.
भरले घडे पापाचे ,
मग मानवाचा होतो विनाश.

हा अचानक येणारा पाऊस,
खूप काही सांगून जातो.
लढत राहावं थकलं तरी,
नाही तर माणूस हारून जातो.

अविरत पडणाऱ्या पावसाबरोबर,
उनही आलं होतं,
क्षणभर विसरली साऱ्या वेदना,
म्हणून मनही तजेलदार झाल होतं.

साओळी

मी नियतीच्या
आणी नियती
माझ्या मागे पळतेय.
कुणास ठाऊक
माझा आयुष्य
कुठल्या रस्त्यावर वळतये.

Monday, 23 November 2009

i just read a nice quote that"Love is either unconditional or it's no love. You might like someone conditional on their personality or behavior or circumstances. But love accepts no boundaries. So never say 'I love you because', for love has no cause, love comes from God".we alwyas make conditions in our love.which is really very bad.sooo we must do unconditional love,which can be painless also.

Friday, 20 November 2009

Lots of things in my mind but only few comes on the page.Feeling and thinking are the circle of mind.isn't it? beacuse we always feel something and our thinking is going on.
The result of thinking process is bad and good also.but human being never left this process.and can't left too.It's now became a part of his existance.becoz he thinks and do all the works,he works and use to do all the things by his plans.oooo God!a short word also works...think on it..:)

A Real Diamond.

Becoz' of my mind
i think of you.
And What u said
I think of things
Which takes me on the way.

I think every moments
Which was gone
And live a life
with great pleasure
 and the best smile.

I decided to live
for good purpose,
great achivements
Bcoz' life comes only once
and i'm ASMI-
'A Real Diamond'.

Wednesday, 18 November 2009

प्राण

गूंतले मी तुझ्यात इतके,

की तुच माझे अस्तित्व झालास.

शब्द,सुर्,स्वप्न माझे,

तुच त्याचा सम्राट झालास.तु माझ्या नज्र्रेतुनी,

मग श्वासत अन ह्रदयात आलास.

उरते न उरते मग काही ते,

तु कणा-कणांतुन भासलास.हे भास नव्हते सत्य ते,

तु माझ्या मनात वसलास.

इतके होते सत्य की,

तुच माझा प्राण झालास.

It begins

Thus begins my blogging life... Hope it's as rewarding and enriching as my actual offline life...

Pages