Sunday, 3 November 2013

ठरवलेलं तेव्हा तेव्हा.. 
 गड सहज पार केला. 
काही ठिकाणी फक्त.. 
ठरवायचं  तेवढं राहून गेलं.:)

No comments:

Post a comment

Pages