Sunday, 20 December 2009

साओळी

मी नियतीच्या
आणी नियती
माझ्या मागे पळतेय.
कुणास ठाऊक
माझा आयुष्य
कुठल्या रस्त्यावर वळतये.

No comments:

Post a comment

Pages