Wednesday, 18 November 2009

प्राण

गूंतले मी तुझ्यात इतके,

की तुच माझे अस्तित्व झालास.

शब्द,सुर्,स्वप्न माझे,

तुच त्याचा सम्राट झालास.तु माझ्या नज्र्रेतुनी,

मग श्वासत अन ह्रदयात आलास.

उरते न उरते मग काही ते,

तु कणा-कणांतुन भासलास.हे भास नव्हते सत्य ते,

तु माझ्या मनात वसलास.

इतके होते सत्य की,

तुच माझा प्राण झालास.

No comments:

Post a comment

Pages