Thursday, 2 May 2013

मला एक घरं हवंये

मला एक घरं  हवंये..
फक्त स्वताच्या मर्जीने राहण्यासाठी.
आणि एक कोरं  मन..
हवं असलेलं  कोरण्यासाठी.

एक प्रेमळ हृदय.. 
फक्त  मला जपण्यासाठी.
नको गैरसमजही..
फक्त माझ्या भावना जपण्यासाठी.

चुका नको काढायला..
अलगद झेलावं फुलाप्रमाणे.
रिमझिम पावसात हवं तेव्हा..
नाचून घ्यावं लहान मुलाप्रमाणे.

देवाप्रमाणे नको  कुणी.. 
देवच हवा आहे मला. 
कारण हे सगळे गुण.. 
असतात कुठे प्रत्येक जीवात ?

मग… मग मला मीच  हवी आहे बहुदा..
स्वतावर प्रेम करणारी,जपणारी,नाचणारी ,
टिवल्या-बावल्या आणि निराशाही 
पक्ष्याप्रमाणे अलगद झटकणारी..
 हो तीच.. 

4 comments:

Pages