Monday, 22 April 2013

मन मोकळं  वागण्यालाही...
इथे जबरी शिक्षा असते.
कळत  नाही इतकी छोटी का...
मानवी मनाची कक्षा असते?

No comments:

Post a comment

Pages