Thursday, 2 May 2013

असे किती बोलायचे
शब्दात आले नाही
भावना आणि शब्दांचा
हा खेळ नवा नाही

कविता आणि कागद
हे समीकरण लावू नका
अश्या मनातल्या भावनांवर
अत्याचार करू नका

ते बरसतील शब्दातून
नाहीतर खोल हृदयातच राहतीलल बरे
काही शब्द आणि भावनांचे असते
मुक्कामाचे स्थान वेगळे

म्हणून म्हणते काही कविता
कागदावर उतरतात
आणि काही नुसत्या खोल आत
एकमेकांशी बोलतात
1 comment:

Pages