Wednesday, 6 October 2010

रडावसं वाटतांना हुंदक्यातच राहिलेले अश्रू,

आता त्याचा पूरच येतो झंझावाता सहित

तू जवळ नसूनही मला ते पटत नाही,

आई इतका तुझा मला वेडा भास होतो.

No comments:

Post a comment

Pages