Sunday, 30 January 2011

नाटकी तुझे प्रेम ते
क्षणभराचे थेंब ते.
त्रासदायक उन ते.
अन नको असलेले ढग ते...

No comments:

Post a comment

Pages