Wednesday, 9 March 2011


कुणाची का वाट पहावी...
जो सुखवेल मनाला?
आपण ते सगळं करावं...
जे रिझवेल आपल्या मनाला.

No comments:

Post a comment

Pages