Friday, 15 April 2011

तोरणं

तोरणं बांधली तेव्हाच सण साजरे होतात असे नाही.कित्येकदा तोरणाशिवाय आपण सण साजरे करतो.आपल्या मनात आपण सण साजरे करू लागलो कि तिथे तोरणं तयार होतात.आता सणाचं म्हणाल तर आपण ठरवला तेव्हा आपला सण.मनाची अशा पल्लवित झाली कि सगळीकडे हिरवळ दिसते,सणच असतो सगळीकडे.नाहीतर नुसता कडक उन्हाळा आणि पानगळीचा ऋतू दिसेल सगळीकडे.अर्थात मना ठेवा रे पल्लवित,सर्व आनंदाचे कारण!:)

No comments:

Post a comment

Pages