Thursday, 21 April 2011

नजरेच्या त्या खेळामध्ये..
बाजार करायचाच राहून गेला.
अक्खा दिवस बाजार हिंडून..
शेवटी सुरमयी पाव वाहून गेला.

No comments:

Post a comment

Pages