Monday, 18 April 2011

Thodyawelapurvi eka wachakane mala dileli pratikriya......
x:hi
Me:hello!hw r u?
x:me chan pan tu....aga....ga.....ga...ga...ga....
me ghabarle.jeev muthit...gheun wat pahat hote pudhachya shabdachi...full tention...kay chukala nakki maza?
x:aga......tu kay lihites ka kay majak kartes?
kasali chan...afhat lihites....
me ajunhi thodi confuse.....
x:aga khup chan lihites..
Me:oh!Thanx.

(manatlya manat 2 mintat tanun thevna bara nahi disat..fakta eka....chan sathi....ata jara...samadhanacha suskara tari sodava mhatla):)

No comments:

Post a comment

Pages