Monday, 16 May 2011

नुसत्या तुझ्या विचारण्यानेच..
किती जीवात जीव येतो.
  नाहीतर त्या परक्यापणाने..
    अक्खा दिवस कासावीस होतो.

No comments:

Post a comment

Pages