Monday, 20 May 2013

उरी काहूर
अजब हुरहूर
नजर आतुर
 कटाक्ष दूरदूर

हृदयी ठोका...
चाले भरभर
मन भिरभिर
 वाऱ्यावर..

नेत्री चाहूल
शिरशिरी अंगावर
कसली ज्यादू हि ?
चित्त न ठिकाणावर

कधी उगाच पडे
खळी गालावर.
तर उगाच झुले झुला
उंच उंच झाडावर

 विचार अडकले
नाजूक ओठावर.
लाजलाजुनी लाल परी
ओझे मनीचे फुलांवर

दूर किनारी लाट दाटली
 फेसाळ होऊन तरंगावर
हे असले स्वप्न नशिले?
 कसले जाळे मनावर?

मीच घेतला हात हाती..
अन भर टाकला खांद्यावर
नाजूक बट पसरली
फुंकले तिला गालावर

लाजून  हसले क्षणभर सजले
चित्त विरून भान फिरकले
 अलगद उतरली स्वप्नभेट
पुन्हा डोळ्याच्या किनाऱ्यावर

No comments:

Post a comment

Pages