Tuesday, 8 June 2010

तू गेला ज्या दिशेने..
 ती पुन्हा येइल असे नाही वाटत.
डोळ्यात साठले जे पाणी..
 ते पुसुनही नाही आटत.

No comments:

Post a comment

Pages