Thursday, 6 January 2011

रागाची आग लागली कि,
सगळं इथं नष्ट होतं.
नात्यांची पवित्रताही उरत नाही,
सगळं इथे भ्रष्ट होतं.

No comments:

Post a comment

Pages