Thursday, 6 January 2011

बंधन मला घातले मी,
तत्वे मला लादली मी.
तरीही माझ्यासाठी..
मुक्त दिशा शोधली मी.
.

No comments:

Post a comment

Pages