Friday, 4 February 2011


जाणार कुठे?..
येणार आहेस पुन्हा माझ्याकडे..
असली कटकट घेणार कोण..
आपल्याकडे?

No comments:

Post a comment

Pages