Sunday, 6 March 2011


माझं त्याच्यासाठी
असं आसुसलेलं होणं अन..
त्याचं ते शांतपणे
त्याच्यातच हरवलेलं राहणं

No comments:

Post a comment

Pages