Sunday, 6 March 2011


निर्ढावलेल्या मनासारखे...
निर्ढावलेले शब्द...
तरी मला आस तुझी..
आणि मी अशी स्तब्ध.

No comments:

Post a comment

Pages