Thursday, 3 March 2011


कालही तुझ्या त्या चलाखीने..
ढळली होती माझी नाव..
हि मीच कि खचूनही..
शोधून काढला माझा गावं

No comments:

Post a comment

Pages