Friday, 6 May 2011

वाटा...


वाटांनाही हजार वाटा..
त्यांच्याच नकळत फुटलेल्या.
काही गोष्टी मनात अश्याच...
पण अगदी खोल रुतलेल्या.

No comments:

Post a comment

Pages