Thursday, 5 May 2011

जाता येता वाटांनाही,
नजर लावण्यात मजा असते.
परतानारं  नसेल कुणी त्यावरून..
तर मात्र सजा ती असते.


No comments:

Post a comment

Pages