Wednesday, 25 May 2011

नेहमी असंच वाटलं..न बोलताच..
तू समजून घेशील सगळं.
आता पुन्हा..एकट बोलणं...
आभाळाशीच ...भांडण सगळं 

2 comments:

Pages