Monday, 13 June 2011

शहाणपणा ...

बाजारी त्याच ...
मी शहाणपणा विकला होता.
जेथे गेली कित्येक वर्ष..
मी क्षणाक्षणाला तो जपला होता.

No comments:

Post a comment

Pages