Wednesday, 1 June 2011

आयुष्याचे डाग...झाकण्याकरिता..
तिने गालाच्या खळीचा वापर केला
जेव्हा अवघड झाले..ते काहीसे..
त्यावर बटीचा पडदा दिला.

No comments:

Post a comment

Pages