Thursday, 16 June 2011


आयुष्यभर..वाऱ्यासारखी..
जिथे तिथे...प्रेम शोधात बसलेली ती.
बेभान...थकलेली..रिकाम्या हातानी..
गर्दीच्या जगात फिरतेच आहे.
समुद्राच्या पाण्याशी खेळतांना लाटांनाही,
साकडे घालणाऱ्या..तीच..सावळ रूप..बेचैन होऊन,
अस्वस्थतेनं किनाऱ्यावर फिरतांना,
ओसाड मनाच्या कप्प्याला कुरवाळतांना,
दूरवर...वाटेला आशेने नजर लावून बसलेली..ती...
छोटीशीच बाहुली..आपल्याला हव्या असलेल्या..त्या प्रेमाच्या शोधात...
अधिरतेत...एकटीच...तारुण्यातही...या आशेने..
कि कधीतरी कदाचित कुणीतरी समजून घेईल..
मनस्तापाचे..झरे तेव्हा वाहणार नाही..
तोपर्यंत असच आपलं..एकटपण..नकोसं...
त्रासदायक...अर्थहीन..वाटणारं..

No comments:

Post a comment

Pages