Thursday, 16 June 2011

ढगं

माझ्या डोळ्यातील पाऊस
तुला खूप-खूप आवडतो...जेव्हा..
 बरसणारा ढग मात्र..
हमसून-हमसून..वेडा होतो तेव्हा

No comments:

Post a comment

Pages