Tuesday, 21 June 2011

त्याग

दुसऱ्यासाठी त्याग केला कि,
तो त्याची नेमकी.. कदर करत नाही.
आणि आपल्याला त्रास दिल्याशिवाय,
सुखाला चैन पडत नाही.

No comments:

Post a comment

Pages