Saturday, 13 August 2011

तुटण्यासाठी लागत नाही..
काही क्षणही नात्याला..
अख्खी आयुष्य उणी पडतात..
मात्र..तीच अलगद जोडायला.

1 comment:

Pages