Sunday, 12 February 2012

आता नाहीच पाहणार वळून 
फक्त तुझा हात दे

कोरड्या शब्दांचे फवारे नाही
आपुलाकीपूर्ण साथ दे

ध्येय म्हणजे जाणतेच मी
फक्त धावण्याला वेग दे

सज्ज आहे उडण्याला 
पंखात मात्र बळ दे 

वरवर नात्याचा देखावा नको
जगण्याला अर्थ देNo comments:

Post a comment

Pages