Sunday, 12 February 2012


तेव्हा कुठे जिभेला 
लावली मी धार होती
न तलवार लढायला
न मशाल होती.

No comments:

Post a comment

Pages