Tuesday, 8 April 2014


 खोटी असली तरीही
 अंबरी नेते स्तुती  क्षणभर तरी
आणि टाळले कितीही
अंगी मांस चढते कणभर तरी

No comments:

Post a comment

Pages